NAV-seniorer stresses av nye IT-krav

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

I forbindelse med at trygdeetaten, Aetat og sosialetaten slås sammen til en etat, NAV, går de ansatte gjennom tøffe omstillinger, ikke minst på IT-siden. Det er særlig mange av de eldre arbeidstakerne som gruer til å måtte forholde seg til nye IT-systemer.  

NAV risikerer å miste mange av sine mest erfarne medarbeidere ut i AFP dersom de ikke får god nok hjelp til å klare overgangen til et helt annet datasystem enn det de har brukt hittil, skriver nettsiden til Senter for seniorpolitikk (SSP), som har sett på situasjonen i den tidligere trygdeetaten i Oppland fylke.

Velger AFP
Så mange som halvparten av de ansatte i trygdeetaten i Oppland er over 55 år. Om få år vil svært mange av denne arbeidsstokken ha mulighet til å ta AFP ved fylte 62 år. Nå roper de ansatte selv et varsku, de er redd etaten vil bli tappet for arbeidskraft. Ansatte bekrefter at data er et vesentlig punkt. Dersom de føler at de mislykkes der, vurderer mange å takke for seg. Etaten har i alle år brukt et eldre DOS-basert saksbehandlingssystem, nå skal de over til moderne windowsløsninger. Etaten har allerede lært opp egne ansatte til instruktører, og de har kurset en del av seniormedarbeiderne. Det fungerte bra, men deretter er det sammenslåingen og selve omstillingen som har fått all oppmerksomhet. Den dataansvarlige har fått IT-jobben på toppen av alle andre oppgaver og ikke tid nok til å ta seg av alle som skal lære et nytt system. De ansatte oppfordrer derfor ledelsen i NAV til å gripe fatt i problemet og sørge for at det settes av nok ressurser og tid. Eldre arbeidstakere trenger også mer praktisk rettet opplæring når det gjelder data enn de yngre. Yngvar Åsholt, direktør fylkesledd i NAV sentralt forsikrer at de er klar over hvor viktig det er med tilstrekkelig opplæring samt at det er noen til å følge opp medarbeiderne i praksis når de nye IT-verktøyene tas i bruk.

Personvern og cookies