NAV og SSP forplikter seg i ny avtale

Tekst: Grethe Ettung (2011)
NAVs arbeidslivssentre får økt kompetanse på seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) forplikter seg i en ny avtale om et samarbeid som skal sikre at IA-virksomhetene og partene i arbeidslivet får gode tjenester. Avtalen ble nylig skrevet under av NAV-direktør Joakim Lystad og SSP-direktør Kari Østerud, melder SSP.

Skal synliggjøre de eldres ressurser
– NAVs arbeidslivsentre er en viktig samarbeidspartner for SSP, og det er flott at vi kan få bidra til å videreutvikle arbeidslivsentrenes kompetanse på seniorpolitikk, sier Kari Østerud.
SSP er et nasjonalt kompetansesenter som skal stimulere til og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig sektor, og som skal: Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet. Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene. Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.

Flere i arbeid, færre på trygd
Samarbeidsavtalen baseres på NAVs virksomhetsidé, verdier og visjoner, som innebærer at NAV skal bidra til et inkluderende arbeidsliv med flere i arbeid og færre på trygd, høy yrkesdeltagelse og god utnyttelse av arbeidskraften. NAV skal yte god service og likeverdige offentlige tjenester tilpasset brukerens forutsetninger og behov.

Kompetanseutvikling
SSP skal i samarbeid med NAV tilby tiltak for kompetanseutvikling innen delmål 3 og seniorpolitikk til arbeidslivssentrene. I fellesskap skal SSP og NAV også arrangere årlige nettverkskonferanser for ressurspersoner innen det seniorpolitiske området i NAV.

Avtale for tre år
Den nye samarbeidsavtalen følger IA-avtalen og varer ut 2013, og utgangspunktet er arbeidet med å realisere delmål 3: ”Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med seks måneder”. Det er også en målsetting at flere eldre arbeidstakere skal kunne komme inn i arbeidslivet, at flere vil fortsette lenger i arbeid og å hindre utstøting fra arbeidslivet.

Personvern og cookies