NAV og Arbeids­livstelefonen samarbeider

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Arbeidslivstelefonen skal samarbeide med NAV om arbeid og psykisk helse, blant annet kartlegge brukernes erfaringer.

Denne telefontjenesten som drives av Mental Helse og Arbeidstilsynet, tar i mot henvendelser fra arbeidstakere som trenger råd om trakassering, mobbing, sykefravær, utstøting og lover og regler.

Arbeidsgivere vil ha info

Mange av dem som ringer til Arbeidslivstelefonen har psykiske lidelser, og en stor del av dem står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller de har allerede gjort det. – Vi opplever også et økende antall henvendelser fra arbeidsgivere som tar kontakt fordi de har ansatte som sliter med psykiske helseproblemer, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen. Arbeids­giverne trenger råd om hvordan de skal forholde seg til den ansatte og hvordan de kan tilrettelegge arbeidet best mulig. Samarbeidsprosjektet går blant annet ut på å foreta en kartlegging av de kompetansetilbud som tilbys arbeidslivet når det gjelder målgruppen arbeid og psykisk helse, eventuelt rusproblemer. Kartleggingen skal danne grunnlag for utvikling av en arbeidslivspakke spesielt beregnet på arbeidsgivere.

Arbeidslivspakke

Arbeidslivspakken vil inneholde to kursdeler, den ene, hvor fokuset er rettet mot arbeid og psykisk helse, skal brukes i virksomhetenes intern­opp­læring i arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Den andre kursdelen skal være et modulbasert kurs i håndtering av kriser og stressmestring rettet mot ulike målgrupper i arbeidslivet. Hensikten med arbeidslivspakken er i gi arbeidsgiverne bedre mulighet til å fremme psykisk helse på arbeidsplassen gjennom økt kunnskap og trygghet i møte med personer som har psykiske helseproblemer. Målsettingen med samarbeidet mellom Mental Helse og NAV er å inkludere flere personer med psykiske lidelser i arbeidslivet og styrke arbeidsplassen som arena for forebygging og integrering innenfor området psykisk helse og rus.

Personvern og cookies