– NAV må sette i gang

Tekst: Turid Børtnes (2009)

– Jeg synes Arbeidstilsynets rapport om tilstanden i NAV samsvarer veldig bra med mitt inntrykk, sier Else Kristine Husabø, hovedverneombud for Arbeids- og vel­ferdsetaten i hele landet.

– Arbeidstilsynets rapport om forholdene i NAV viser reell ressursmangel på mange kontorer, uro vedrørende arbeidsbelastningene og et svært stort press når det gjelder nødvendig kompetanseoppbygging, sier Husabø. I tillegg peker Arbeidstilsynet på en rekke andre alvorlige forhold, blant annet dårlig samarbeid med vernetjenesten. Husabø mener at NAV nå ikke har annet å gjøre enn å brette opp ermene og sette i gang arbeidet med forbedringer. Hovedverneombudet er ikke særlig overrasket over at det er avdekket et såvidt mangelfullt samarbeid med vernetjenesten, det vil si verneombud og arbeidsmiljøutvalg på de enkelte arbeidsplassene. – Det er viktig å få fokus på arbeidsmiljøarbeidet gjennom vernetjenesten. Manglene her kan jo skyldes at en del ledere ikke er innforstått med at vernetjenesten skal trekkes med i det arbeidet som angår arbeidsmiljøet, også når det gjelder så basale ting som innredning av kontorer. Men selv om lederne mangler opplæring på dette området, plikter de å sette seg inn i slike bestemmelser på grunn av sin stilling. Andre forhold rapporten trekker frem er bruk av vikarer og midlertidige stillinger og at etaten oppleves toppstyrt. – Det siste varierer nok svært fra sted til sted. Enkelte steder fungerer ikke kommunikasjonen så godt, andre steder er det veldig bra. Else Kristine Husabø er glad for at hovedverneombudet ble invitert som observatør i tilsynsmøtene. – Det var både nyttig og lærerikt og jeg har inntrykk av at effekten allerede begynner å komme på enkelte av de NAV-kontorene som har hatt besøk av Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies