Nattarbeid øker kreftfaren

Tekst: Turid Børtnes (2002)

En undersøkelse utført i USA viser at kvinner som har nattarbeid har økt risiko for å få brystkreft, sammenlignet med dem som bare jobber på dagtid. Undersøkelsen omfattet 813 kvinner med brystkreft og viste en stigning i risikoen på 60 prosent. Den økte med alderen og med økende antall timer med nattarbeid. Forskerne tror at hormonet melatonin, som produseres i hjernen, har en sammenheng med kreftrisikoen, skriver det svenske bladet «Du & jobbet». Produksjonen av melatonin minker for nattarbeidere på grunn av at de utsettes for lys om natta. En tidligere undersøkelse i Danmark av hele 7.000 kvinner viser omtrent samme resultat som USA-studien.

Personvern og cookies