Nattarbeid går ut over helse og sikkerhet

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

De som arbeider nattskift på norsk sokkel sliter med helseproblemer. De får ikke nok søvn, bruker mange dager for å komme inn i normal døgnrytme når de kommer hjem til familien og halvparten mener at nattskift medfører økt sikkerhetsrisiko.

Dette går frem av en helt fersk undersøkelse som arbeidstakerorganisasjonen Lederne har gjennomført blant de av deres medlemmer som jobber skift på norsk sokkel. Det vil si skiftordninger med jevnlig nattarbeid i 12 timer inntil 14 netter i strekk. – Dette er første gang det er gjennomført en undersøkelse blant oljeansatte som bare omfatter dem som jobber helkontinuerlig skift med en stor andel av jobben på natta, opplyser Per Helge Ødegård i Lederne. Han har deltatt i utvalget for spørreunder­søkelsen og jobber selv i Statoil.

Mange skilsmisser
Undersøkelsen viser at fire av ti bruker mer enn fem dager på å hente seg inn igjen når de kommer hjem fra nattskift. Som èn sier i en kommentar: «Jeg er utslitt når jeg kommer hjem til en forventningsfull familie, som møter en søvngjenger.» De fleste har jobbet i 12 timer før de reiser hjem uten særlig muligheter til å sove etterpå. Deretter må de vente på helikoptertur inn til land og så er det kanskje mange timers reise til hjemstedet. Da er det ikke overraskende at flere enn tre av fire mener at helkontinuerlige skiftordninger er en påkjenning for familien. – Dette avspeiles også i skilsmissestati­stikken som er usedvanlig høy for denne arbeidstakergruppen, sier Ødegård.

Sikkerhetsrisiko
40 prosent får ikke den søvnen de skal ha før de starter med nattskift, og mange har flere timers reise bak seg fra hjemstedet. Andre nevner at å snu fra nattskift til dagskift midt i arbeidsperioden er en sikkerhetsrisiko, da de mangler all konsentrasjonsevne de to første skiftene som følger. Halvparten svarer at de opplever nattskift og skiftarbeid som mer risikofylt enn dagarbeid. I tillegg til at de har krevende jobber i kontrollrom eller andre steder på installa­sjonen, har svært mange nattarbeidere viktige beredskapsfunksjoner, slik som i brannlag, beredskapsledelse, skadesteds­ledelse og som livbåtførere.

Går på medisiner
Flere enn hver femte skiftarbeider bruker medisiner for å klare arbeidet. Dette er bekymringsfullt da dette er personer som sitter i kontrollrom når de er på jobb. Drøyt 40 prosent mener at de har fått helseproblemer som en følge av skiftarbeid og nesten 90 prosent påpeker at maten på natta er mye dårligere enn på dagtid. Det er nesten unison enighet om at pensjonsalderen bør ned for dem som jobber helkontinuerlig skift, de ønsker å pensjonere seg mellom 57 og 62 år. Finn Døvik, som selv har jobbet skift i Nordsjøen i over 20 år, bemerket på presse­konferansen der undersøkelsen ble presentert, at han ikke visste om en eneste person over 62 år som jobbet skift offshore.

Ny kunnskap
Ødegård påpeker at tidligere undersøkelser ikke har gitt et riktig bilde av hvordan situasjonen er for dem som går nattskift. Helseproblemer og arbeidsforhold i denne gruppen er ikke blitt avdekket i under­søkelser som også omfatter det store flertallet som bare jobber på dagtid. Organisasjonen Lederne vil arbeide for en rekke tiltak som kan bedre situasjonen. De ønsker blant annet at helikoptertidene legges om, slik at det blir mulig å hvile før jobb og retur hjem til familie, at pensjonsalderen senkes og at matkvaliteten på natt blir like god som på dagtid. Siden flertallet av skiftarbeiderne bruker lang tid på å snu døgnet og komme inn i normal rytme i friperiodene, vil organisa­sjonen kreve økonomisk kompensasjon. Videre er det viktig at oljeselskapene legger forhold­ene bedre til rette for dem som jobber natt, blant annet for uforstyrret søvn.

Personvern og cookies