Nattarbeid er farlig

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Nattarbeid gjør ikke bare folk slitne og irritable, det er farlig for helsa også, viser internasjonale undersøkelser. Det er særlig risikoen for hjertesykdommer som kan øke, men også sykdommer i fordøyelsesorganene, slik som magesår.

Hjernen lar seg tilpasse forskjellig døgnrytme lettere enn andre organer. Kunstig lys og full aktivitet lurer hjernen til å tro at det er dag, men hjertet arbeider etter sin egen rytme. Undersøkelser viser at nerveaktiviteten som driver hjertet, er lavere hos personer som jobber nattskift enn hos de som jobber på dagtid.

Kroppens indre klokke har stor motstand mot forandring, noe som forklarer hvorfor skiftarbeidere er en risikogruppe for helseplager. Medisinske tester har vist at nervesystemet følger en bestemt syklus gjennom 24 timer. Dette mønsteret forandrer seg ikke selv om personen det gjelder forandrer sine søvnvaner.

Noe av det samme gjelder fordøyelsesorganene. Enzymene, som styrer fordøyelsesprosessene, følger døgnrytmen og er mest aktive på dagtid. Store måltider, spist om natta, vil skape problemer. Hyppigheten av magesår øker også. Svenske undersøkelser viser at 15 prosent av dem som arbeider om natta har magesår, mot rundt en halv prosent av vanlige dagarbeidere. Også gravide rammes av økende helseplager ved nattarbeid.

Personvern og cookies