Nationen om bondens HMS

Bondens HMS er ingen privatsak.

Når skade skjer i landbruket, angår det alle. Bondens HMS er ingen privatsak.

Det finnes knapt et farligere arbeid enn å jobbe med matproduksjon. I fjor døde tre primærprodusenter mens de brødfødte Norge. Det er få, målt mot tidligere tider, men fortsatt tre for mange.

– Vi vet ikke nok om bøndenes helse, vi trenger mer og ny kunnskap om temaet. Det bør derfor legges til rette for mer forskning, sier Aina Winsvold, seniorforsker ved Ruralis, her i avisen. Hun vil ha nulltoleranse for dødsulykker i landbruket som i veitrafikken.

Landbruket mangler flere av de verktøyene andre har for å hindre ulykker på jobb. Som selvstendig næringsdrivende er ikke bønder underlagt arbeidsmiljøloven. Når det går døgnet rundt i onnetiden, får mange bønder så lite søvn at oppmerksomhetsnivået deres tilsvarer betydelig promille. Likevel kjører de altså tunge maskiner og betjener avansert mekanisk utstyr.

Det er kanskje derfor det også er en slags aksept i landbruket for at ulykker skjer, og at man skylder på seg selv. Det bør bønder slutte med. Flere utviklingstrekk gjør skadepotensialet i landbruket mindre personlig og mer alvorlig.

For det første legges stadig flere arbeidstimer i jordbruket ned av innleid hjelp eller i samdrift. Da er det ikke bare brukeren selv det går utover når noe glipper.

For det andre blir produksjonen stadig mer mekanisert. Å jobbe døgnet rundt med en ljå var mindre farlig enn det er å jobbe døgnet rundt med en traktor på 5 tonn.

For det tredje skjer produksjonen i et stadig mer leiejordbasert jordbruk i stadig større grad langs offentlig vei. Det betyr at hviletiden til traktorsjåføren og vedlikeholdsrutinene for traktoren påvirker sikkerheten til langt flere enn gårdsfolket.

Risikoen er heller ikke konstant. Noen produksjoner er farligere enn andre. Et dyrehold med tungvinte driftsløsninger og mye flytting av dyr øker sjansen for klemskader og angrep fra aggressive dyr.

Revisjonsordningen Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) krever rekkverk på låvebrua, smittesluser, lokk på brønnen. Det fremstår som naturlig at KSL også rutinemessig går inn og ser på ulykker i etterkant: Skyldtes ulykken at KSL-kravene til HMS ikke var oppfylt på ulykkestidspunktet, eller noe annet? I siste tilfelle, er dagens HMS-regler og -normer gode nok?

Matmerk, som drifter KSL, har åpnet for anonym registrering av ulykker. Det bør alle i næringen benytte seg av, slik at man kan lære av hverandres ulykker.

Ulykker i landbruket angår alle, enten de går ut over dyrevelferd, matsikkerheten eller bondens helse.

Oppsummert:

Oppsummert

Trenger data

1 Ulykkesraten i landbruket er høyere enn kunnskapen om årsaker.

Ingen privatsak

2 Større maskiner og mer ekstern hjelp gjør bondens ulykker farligere for andre.

Meld fra

3 Ulykker må fortelles om. Det er forebyggende HMS-arbeid.

© Nationen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til ånd

Personvern og cookies