Når varsleren blir syndebukk

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Advokat Kari E. Breirem har selv erfart hvilke konsekvenser det kan medføre å være en varsler. Som direktør i et større advokatfirma kom hun under vær med visse uregelmessigheter i forbindelse med en utbetaling. Hun trodde hun gjorde firmaet en tjeneste ved å si fra, men fikk snart erfare det stikk motsatte, det var hun selv som ble forsøkt gjort til syndebukk.

Hennes egne erfaringer har gjort henne opptatt av å gjøre noe med et system som i praksis straffer dem som sier fra om kriminelle forhold, mens de som står bak går fri.

Ville følge reglene
Breirems historie startet i begynnelsen av oktober 2002. Hun hadde arbeidet i firmaet i vel fire år og hadde fått klare signaler om at hun ble regnet som en verdifull og dyktig medarbeider som oppnådde svært gode resultater. Men etter at hun hadde avvist å undertegne på en faktura på et stort beløp som hun ikke kunne godkjenne, forandret stillingen hennes seg drastisk. Breirem ba om å få se de underliggende dokumentene, for å sjekke saken. Det viste seg å være upopulært, og da hun fikk dokumentene ble hun ikke beroliget. Hun så at noe var helt galt, en godkjennelse av fakturaen ville blant annet medføre brudd på regnskapsloven i tillegg til andre regelbrudd.

Trakassert og utestengt
Etter det ble arbeidsforholdene i firmaet svært vanskelige. Hun fikk kritikk for alt, ble trakassert og etter hvert innkalt til ledelsen og fratatt en del av sine arbeidsoppgaver. I praksis ble hun avsatt som direktør for firmaet. Situasjonen ble mer og mer uholdbar, hun ble utestengt fra PC-systemet og kontoret sitt og ble til slutt suspendert fra jobben. Saken var av en slik dimensjon at Økokrim ble koblet inn. Hvor alvorlig saken var, ble klart da Kari Breirem opplevde at telefonledningen hjem til henne ble kuttet, for øvrig svært profesjonelt, og hun ble tilbudt personbeskyttelse av det lokale politiet. Det ble også forsøkt satt ut rykter om henne.

Henleggelse
Økokrim tok ut tiltale i saken, men den ble henlagt av Riksadvokaten etter intens «lobbyvirksomhet». Kari Breirem beklager denne avgjørelsen fordi man dermed avskar muligheten til å belyse fundamentale forhold av viktig samfunnsmessig karakter. I etterkant av saken har Breirem fått mange henvendelser fra personer som har varslet om kritikkverdige forhold, og hun er blitt kjent med svært mange triste skjebner i kjølvannet av typiske varsler-saker. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies