Når skal du bruke hjelm?

(2006)
Arbeidstilsynet har satt opp en liste over bruksområder for hodevern:
– Mot mekanisk påvirkning Hodevern bør alltid brukes ved arbeid hvor det er fare for hodeskade av mekaniske årsaker. Det kan for eksempel være ved arbeid i gruver og tunneler, arbeid i trange rom, arbeid med bolte- eller spikerpistol, bygge- og anleggsarbeid, skogsdrift, laste- og lossearbeid, arbeid i skipsverftsindustri og tungindustri.

– Mot ekstrem varme
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid hvor det er fare for brann- eller heteskader. Eksempler på aktuelle arbeidsområder er brannslukningsarbeid, arbeid i smelteverk og støperier.

– Mot ekstrem kulde
Hvis arbeidet ditt utsetter deg for fare for forfrysninger eller kroniske lidelser, bør du alltid bruke hodevern.

– Mot sprut
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes sprut fra gnister, smeltet metall, kjemikalier og lignende.

– Mot elektriske støt
Hvis det er fare for hodeskader som kan skyldes berøring med ledende, uisolerte ledninger og kabler i forbindelse med farlige spenninger, bør du alltid bruke hodevern.

– Som vern for håret
Håret ditt kan bli hengende fast i bevegelige maskindeler og roterende bor. Arbeid med skadelige og forurensende stoffer kan også skade håret ditt, bruk derfor alltid hodevern, hvis det er fare for dette.

– Mot mindre støt
Er det fare for at hodet kan skades ved støt eller skrubbing mot vegger og tak bør hodevern alltid brukes.

– Motorkjøretøyer
Bruk hjelm i henhold til krav i veitrafikklovgivningen, hvis du kjører motorsykkel eller moped.

Personvern og cookies