Når bedriften skyter fart

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Hvor lang tid trenger man på å bli kjent med nye kolleger, systemer og rutiner?

Dette var en problemstilling kommuni­kasjons­selskapet Renommé tok tak i da de gikk fra å være 20 til 30 ansatte på under ett år. Det kan fort bli en utfordring når ung og gammel kompetanse møtes. Renommé har løst dette med å bryte ned avdelings­strukturen. Skreddersydde team settes sammen for hver enkelt kunde og målsetting. Daglig leder Tom Martinsen, forklarer hvordan teamdyna­mikken fremmer læring.
– Det er ingen faste team. En seniorrådgiver vil noen ganger ha en underordnet rolle i teamet. Andre ganger en helt sentral rolle. Det samme gjelder alle andre i byrået. På den måten vil man mye raskere lære å kjenne alle sine kollegers sterke, og mindre sterke, sider. Den totale kompetansen i byrået blir derfor raskere synlig, og lettere å bruke riktig, forklarer han.

Lagspillere

For å få dette til å fungere er det en ting som er svært viktig – respekt for hverandre uavhengig av alder, bakgrunn og kompetanse.
– Prosjektlederne har en spennende oppgave når de plukker ut lagspillere med ulik kunnskap, bransje- og livserfaring. Kunnskap, meninger og kompetanse overføres hele tiden på kryss og tvers. Bransjekunnskapen til «de gamle» er helt uvurderlig, og de unge kommer inn med kompetanse på nye fagområder og innen prosjektmetodikk. Prosjektlederrollen hos oss er heller ikke gitt, men blir bestemt ved prosjektoppstart. Nye medarbeidere settes raskt inn i en situasjon hvor man får stort ansvar og blir raskt en sentral brikke i byrået, sier Martinsen. //

Personvern og cookies