Nærværsprosjekt i Mandal vant pris

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Trenden med høyt fravær og mange uføre ble snudd i Mandal kommune gjennom «Prosjekt Nærvær». KLP Forsikring har nå gitt dem arbeidsmiljøpris for tiltaket.
– Dette er en veldig anerkjennelse av at kommunen har satt fokus på arbeidsmiljøet. Prosjektet har skapt en smittende entusiasme som har snudd holdningene innad i kommunen. En positivitet som gløder overalt, både blant de ansatte i kommunen og utenfor, sier ordfører i Mandal kommune, Åse Lill Kimestad. Sammen med rådmann, personalsjef og ikke minst prosjektleder Siren Vetnes Johannessen har de akkurat mottatt KLP Forsikring sin arbeidsmiljøpris under januarkonferansen på Bristol hotell i Oslo.

Billige tiltak
– I Mandal har de hatt troen på nærvær istedenfor fravær. De har tatt tak i de positive faktorene i arbeidsmiljøet – hva det er som gjør at folk trives, sier Vibeke Os Bratlie. Hun er rådgiver i KLP Forsikring og har koordinert juryens arbeid i år. Prosjektet ble startet i november 2003 etter at kommunen hadde vært plaget med sykefravær på over 9 prosent og mange uføre. Allerede etter ett år har de hatt en nedgang på 26 prosent i sykefraværet og nesten en halvering i antall nye uføretrygdede. – Og det har ikke kostet mye. Vi har greid det innenfor vanlig drift med litt omprioritering av pengene. Det er ofte det som ikke koster så mye som hjelper best. Vi har blant annet satset mye på informasjon, forteller prosjektleder, Siren Vetnes Johannessen. De har arbeidet med å få ut holdninger om at både ledere og kolleger skal bry seg når folk er syke. Alle som er syke i kommunen får blant annet et god bedring-kort og en blomst etter en ukes fravær og ledere skal alltid ringe de som er borte fra jobben med jevne mellomrom. På den andre side har ansatte plikt til å si ifra før de blir sykemeldte, før ting begynner å bli virkelig vanskelig.

Ennå arbeid å gjøre
En av grunnsteinene i prosjektet har vært samarbeidet mellom kommunen, trygdeetaten og arbeidslivssenteret, hvor målet har vært å klargjøre og fordele ansvar dem imellom. Ledere og tillitsvalgte er blant annet lært opp i hva trygdeetaten kan tilby dem, slik at de best mulig kan ta i bruk de tiltakene det offentlige kan tilby. Hele tiden har prosjektlederen stått på. – Jeg har mast mye på lederne i kommunen. Det er viktig å minne dem på dette arbeidet hele tiden, sier Vetnes Johannessen. Nå fortsetter mandalsprosjektet med fokus på den vanskelige samtalen. Lederne i kommunen skal læres opp i hvordan de kan gå i dialog med ansatte med høyt fravær og hvordan de best kan tilrettelegge arbeidsdagen for dem. Nærværsprosjektet er planlagt avsluttet 1. juni, men det legges nå frem forslag for bystyret i Mandal om at prosjektet skal forlenges i to nye år. – Jeg tror nok ikke holdningene er tilstrekkelig innarbeidet, til at vi bør avslutte ennå, sier prosjektlederen. Arbeidsmiljø – nr.2 – 2005

Personvern og cookies