Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

RUS I NÆRINGSLIVET
Næringslivets Sikkerhetsråd har utgitt en veileder for virksomheter som vil ta tak i rusproblemer på arbeidsplassen. Veilederen, som har fått navnet «Rusfritt arbeidsmiljø», beskriver hvordan man skal gå frem og hva man bør tenke på, for å få en bevisst rusmiddelpolitikk. Den tar også for seg sikkerhetsaspektene ved ikke å ha en rusmiddelpolitikk, samt mulighetene og begrensningene til å foreta rusmiddeltesting.

Personvern og cookies