– Nær 50 prosent økning på våre grunnkurs

(2007)
– Det ble gjennomført 33 åpne grunnkurs med til sammen 685 deltakere i 2006. Det er en økning på 48,6 prosent sammenliknet med året før, sier opplæringsleder Petter Wildhagen i Arbeidmiljøsenteret.
Han kan også vise til en solid deltaker­økning på andre kurstilbud, og det var i tillegg en sterk vekst i antall bedrifts­interne kurs. Opplæringsavdelingen arrangerte en rekke dagsseminarer over hele landet om den nye arbeidsmiljøloven, og det var jevnt over stor oppslutning om seminarene. På Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen var det 828 betalende deltakere og mer enn 60 bidragsytere; fordelt på foredragsholdere, musikere, forfattere og skuespillere.
Økt boksalg
– Vi økte salget av arbeidslivslitteratur fra 2,8 til 3,4 millioner kroner fra 2005 til 2006. Det er en økning med 22 prosent. Den nye arbeidsmiljøloven og kommentarutgavene til denne, utgjorde en stor del av salget, sier avdelingsleder Eldar Jensvang i Arbeidsmiljøsenteret. Han forteller at det også har vært en markant omsetningsøkning av skilt­produkter i 2006. Salget var 14 prosent høyere enn i 2005.

Godt årsresultat
– Alle ansatte i Arbeidsmiljøsenteret har gjort en meget god jobb, og det førte til et årsresultat på drøyt 1,4 millioner ­kroner, etter skatteberegninger. Det er oppløftende å få gode tilbakemeldinger på det faglige nivået til medarbeiderne, og det er den faglige kompetansen i alle ledd som gir seg utslag i økt salgsaktivitet både på varer og tjenester, sier direktør Paul Norberg. Årsomsetningen i 2006 var 32,8 milli­oner kroner, og det er 18 ansatte i Arbeidsmiljøsenteret. Likviditeten er god, og de to første månedene i 2007 tyder på at den positive tendensen fra 2006 fortsetter.

Personvern og cookies