Myndighetene svikter

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Ledighetstallene ser ut til å bare gå en vei – nedover – men blant funksjons­hemmede er det mye skjult ledighet. Arbeidsgiverne vil ikke ha dem.  

Heller ikke myndighetene klarer å oppnå målene sine. Til tross for IA-avtalen, er det ikke flere funksjonshemmede i arbeid i dag enn for fem år siden. I august i år uttalte statsråd Bjarne Håkon Hanssen at det nå var bedre muligheter for jobb enn på lenge for grupper som har problemer med å få fotfeste på arbeidsmarkedet. I slutten av november beklaget den samme Hanssen at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i annet halvår av 2006 var lavere enn planlagt. Myndighetene har vært så langt unna gjennomføring av egne mål at de har redusert bevilgningen knyttet til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede med 120 millioner kroner. Dette skyldes at Arbeids- og velferdsetaten ikke nådde det planlagte nivået på tiltaksplasser for yrkeshemmede i siste halvår av 2006.

Skjuler ledighetstall
En undersøkelse fra perioden 2001-2006 konkluderer med at det er ikke er flere funksjonshemmede i arbeidslivet i dag enn da IA-avtalen ble innført i 2001. Samtidig øker andelen som mottar uføreytelser. Resultatene tyder på at det må innføres en plikt for arbeidsgivere til å utarbeide planer, og gjennomføre tiltak for å øke andelen funksjonshemmede arbeidstakere. Bare 44 prosent av befolkningen med nedsatt funksjonsevne er i arbeid, viser en Fafo-undersøkelse som har sammenlignet forhold i Norge og Storbritannia. Hele 25 prosent av dem som ikke er i jobb, ønsker lønnet arbeid. Selv om ledighetstallene for funksjonshemmede ikke skiller seg så mye ut fra befolkningen for øvrig, er den skjulte ledighetene i begge landene stor.

Personvern og cookies