Mye støyende arbeid

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Støyaksjonen Arbeidstilsynet gjennomførte over hele landet i slutten av oktober avslørte at over 40 prosent av arbeidstakerne ble utsatt for forstyrrende støy på jobben.
Nærmere 14.000 av arbeidstakerne i de virksomhetene Arbeidstilsynet kontrollerte i forbindelse med den årlige europeiske uken, som i år hadde støy på arbeidsplassen som tema, ble utsatt for forstyrrende og slitsom støy på jobb, melder Arbeidstilsynet. Blant de som er plaget av støy topper de ansatte i telefonsalg/-service statistikken med hele 91 prosent tett fulgt av de barnehageansatte med 75 prosent. Over 11.000 av arbeidstakerne utsettes for støy som kan skade hørselen. I løpet av den ukes lange aksjonen ble det gjennomført 640 tilsyn. Resultatene viste at det ikke var blitt gjennomført støymålinger i nesten 40 prosent av virksomhetene. Næringsmiddelindustrien var flinkest, her hadde nærmere 70 prosent av de besøkte virksomhetene gjennomført støymålinger. Over 40 prosent av virksomhetene hadde ikke laget noen planer for reduksjon av støybelastningen, til tross for at det er påkrevd. De virksomhetene som tradisjonelt er plaget av hørselskader er flinkest til å bruke bedriftshelsetjenesten eller annen ekstern kompetanse til forebyggende planer og tiltak. Rundt 80 prosent bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i både næringsmiddelindustrien og verkstedsindustrien, mot bare hver tredje i barnehagene. I bransjer med mye hørselsskadelig støy har nesten fire av fem virksomheter tilfredsstillende rutiner. Over 60 prosent av virksomhetene får nå varsel fra Arbeidstilsynet om mer enn 1.000 forhold. Arbeidsmiljø nr.8 – 2005
Personvern og cookies