Mye plager skyldes vann

(2005)

Vann er faktisk en av de vanligste årsakene til hudplager. Personer som jobber i såkalte våtyrker, slik som rengjøringspersonale, frisører, pleie- og omsorgsyrker, barnehageansatte, næringsmiddelindustri og andre yrker med langvarig kontakt med vann er særlig utsatt. Overlege Ingrid Sivesind Mehlum i Arbeidstilsynet opplyser at personer som har våte eller fuktige hender i mer enn to timer pr dag står i fare for å utvikle håndeksem. Det samme gjelder dem som går med beskyttelseshansker som blir fuktige inni eller har en jobb som krever at en vasker hendene ofte og grundig. Den viktigste håndbeskyttelsen er å unngå eller redusere våte og skitne arbeidsoppgaver. Der det ikke kan unngås, må en bruke beskyttelseshansker som skal være rene, hele og tørre og brukes på ren og tørr hud. Brukes stoffhansker, gjerne av bomull, inni beskyttelseshanskene. Hudpleiemidler skal være tilgjengelig på arbeidsplasser med mye vått arbeid. Ved håndvask er det viktig å ikke bruke for varmt vann, skylle såpen godt av og tørke hendene på noe mykt. Såpe, hudpleiemidler og hansker skal ikke inneholde irriterende eller allergifremkallende stoffer. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies