Mye feil på elektriske anlegg

(2006)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har avdekket at det er feil ved nær halvparten av alle nye elektriske anlegg. I mange av tilfellene er feilene alvorlige. Nå skjerper DSB kontrollen med installatører og elektriske anlegg. DSB vil også samarbeide med bransjeorganisasjonene om tiltak. Fortsatt avdekkes for mange feil ved nye elektriske anlegg, viser en rapport om DSBs tilsynsaktiviteter. I 2000 var det feil ved 43 prosent av alle kontrollerte nye elektriske anlegg. DSBs tilsyn for 2005 viser at situasjonen i enkelte tilfeller er verre nå enn for fem år siden. Noen av feilene er så alvorlige at anleggene er direkte brann- eller berøringsfarlige, det vil si at de kan gi elektrisk støt eller i verste fall føre til brann. – Kundene forventer en feilfri og trygg vare når de benytter fagfolk til å installere et nytt elektrisk anlegg. Dette ser vi meget alvorlig på, og vi vil nå satse bredt på flere områder for å snu den uheldige utviklingen, sier sjefingeniør Oddmund Foss i DSB. DSB og de lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skjerper nå kontrollen med installatører og elektriske anlegg over hele landet. Det er et krav at virksomheter som ønsker å tilby tjenester med prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg må være registrert i et sentralt register som administreres av DSB. Installasjonsvirksomheter som ikke følger pålegg vil bli strøket fra dette registeret, og vil ikke lovlig kunne påta seg oppdrag. DSB har innkalt samtlige registrerte installatører til en gjennomgang av regelverket, og det skal utarbeides en egen veileder for DLE for å sørge for lik praksis i utøvelsen av til-­­synsoppgavene. I samarbeid med bransjeorganisasjonene og DLE ble det i 2005 startet et prosjekt der målet på sikt er å utvikle en ny tilsynsmetodikk som skal bidra til økt elsikkerhet. I løpet av 2006 skal de nye tilsynsmetodene testes ut i fire utvalgte områder: Østfold, Mjøs-området, Stavanger/Jæren og Salten.

Personvern og cookies