Mye alkohol blant kvinnelige ledere

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Mange kvinnelige ledere er i faresonen når det gjelder overdreven bruk av alkohol. Det er engelske forskere som har påvist dette i en fersk undersøkelse.
Den engelske undersøkelsen viser at det er tre ganger så mange kvinner på toppnivå i arbeidslivet som har alkoholproblemer som kvinner i underordnede stillinger. Videre er det større sannsynlighet for at kvinnelige sjefer misbruker alkohol enn at deres mannlige kolleger gjør det. Årsaken til det høye forbruket er først og fremst stress, mener forskerne.

Særlig mellomledere
Norske fagfolk ser ikke bort i fra en kan finne tilsvarende resultater i norsk arbeidsliv, mens andre igjen mener at kvinnelige toppledere må være så strukturerte og har så god kontroll over egen situasjon at et overdrevent høyt alkoholforbruk er ganske utelukket. Da kan det være verre for kvinnelige mellomledere, skriver Dagsavisen. De er presset både ovenfra og nedenfra i jobben og kan ha større problemer med å få hverdagslivet til å henge sammen enn ledere på topp-plan. En fare er at ledere ofte kan havne i situasjoner der det er vanlig med bruk av alkohol i jobbsammenheng, for eksempel lunsjer og middager på restaurant. De er heller ikke så utsatt for kontroll på jobben som vanlige ansatte. Statistikken viser også at de som har høy lønn og høy utdannelse har et høyere alkoholforbruk enn dem som tjener mindre.

Personvern og cookies