Musikere med hørselskader

Tekst: Turid Børtnes (2002)

75 prosent av rock- og jazzmusikere har problemer med hørselen. Det viser en stor studie av yrkesmusikeres hørsel, foretatt i Sverige. I denne undersøkelsen klassifiserer forskerne hørselsskader ikke bare som nedsatt hørsel, men tar også med tinnitus (øresus), lydforvrengning, plutselig forandring av tonehøyden og overfølsomhet for lyd, fordi dette er skader på linje med redusert hørsel.

Personvern og cookies