Museer i medvind

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

I motsetning til den konfliktfylte fusjonen ved Nasjonalmuseet i Oslo, arbeider museene i Bergen i fred og fordraglighet.

Fra januar 2007 ble de fem museene Bergen Kunstmuseum, Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Siljustøl Museum, Museet Lysøen og Vestlandske Kunstindustri­museum en stiftelse. De er konsolidert etter en form for konsernmodell, og er ikke fusjonert som i Oslo. Det betyr at de fem museene består som egne enheter og beholder sin uavhengighet, men har felles økonomi og arbeidsgiveransvar.

Gode prosesser

– Vi hadde flere seminarer og samlinger fra og med 2005, da forslag om sammenslåing ble satt på agendaen, opplyser Turid Hagelsteen, personalsjef i fellesadministrasjonen for museene, med base i Bergen Kunstmuseum. At Vestlandske Kunstindustrimuseum og Bergen Kunstmuseum ønsket en sterkere tilknytning til hverandre hadde lenge ligget i kortene, etter hvert kom Trold­haugen og Siljustøl med, og til slutt Lysøen. – Alle er sterke enheter med sin egen identitet som det er viktig å bevare, sier Hagelsteen, og refererer til museene som representerer både visuell kunst og musikk. Det at museene er så vidt ulike synes ikke å by på problemer. – Vi ser på oss som en helhet, konstaterer hovedverneombud Laila Grimstad. Hun viser til den første personalsamlingen som fant sted på Siljustøl i november 2006, og de to oppfølgingsseminarene. – Det at vi hadde en forsiktig tilnærming gjorde at vi fikk tid og mulighet til å bli kjent med hverandre og venne oss til hverandre. Verneombud Frode Sandvik legger til at det også ble dannet faggrupper på tvers av institusjonene, noe som bidro til økt kunnskap om hverandre og en større trygghet. – Vi har oppnådd en god vi-følelse.

Lagspill

Det at ledelsen satte av tid og ressurser til denne prosessen, gjorde at de ansatte ikke følte at sammenslåingen var noe som ble tredd ned over hodene på dem. – Vi tar jevnlig saker opp med personalansvarlig, og informasjonskanalene er åpne, påpeker Grimstad. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget møte en gang i halvåret. Sandvik opplyser at det arbeides med et intranett som er planlagt ferdig til bruk før jul, videre skal alle ansatte ha hovedsiden som startside. Hagelsteen setter pris på det gode samarbeidet med hovedverneombud og verneombud. – Det må være et lagspill, og det faller helt naturlig hos oss. Hun opplyser at de i samråd med fylkeskommunen nylig har foretatt to arbeidsmiljøundersøkelser ved museet, en som går på de fysiske forholdene og en som tar opp de psykososiale. – Begge undersøkelsene ga gode resultater, jeg tror vi trygt kan si at de ansatte trives i arbeidet. Det var et fåtall som fikk endrede arbeidsoppgaver etter sammenslåingen av de fem museene, og det gjaldt administrativt personell. Den eneste som måtte skifte arbeidssted, var Hagelsteen. – Jeg holdt tidligere til i Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, så det er ikke mange meterne det dreier seg om.

Kultur i natten og i uka

En årlig foreteelse for museumsansatte i Europa er den såkalte «Museumsnatten», hvor museene inviterer til nattlige oppdagelsesturer. I Norge kalles det for «Kulturnatt», og alt fra kunstomvisninger og minikonserter, til foredrag og vandringer i gater og smug tilbys publikum. – I år satset vi på omvisning, konserter og kunstrebus, forteller Hagelsteen. Ellers arrangerer også museet kurs, seminarer og studieturer for de ansatte. – Formidlerne skal til Kina, og konservatorene har vært i Paris, opplyser Hagelsteen. Og det er ikke kun de ansatte museene ivaretar. – I tillegg til basisutstillingene har vi skiftende utstillinger, vi byr på tilrettelagt formidling for alt fra førskole og videregående skole til private grupper. Vi har kunst- og filmklubb og ikke minst «Ukens kunstopplevelse», hvor vi presenterer noe for enhver smak, som for eksempel: Fabelaktig – mytiske dyr gjennom 1.000 år, og Ansel Adams fotografier. – Vi ønsker å inspirere og engasjere, både medarbeidere og publikum, konkluderer Hagelsteen.

Personvern og cookies