Mulighetenes arena

Tekst: Vemund Jensen (2005)

Helse, miljø og sikkerhet er hovedsatsingen for magasinet Mulighetenes arena. Første utgave er nå sendt ut til alle Forsvarets avdelinger.

– Forsvaret er en stor virksomhet. Vi vil vise hvordan de forskjellige yrkene utøves og hvordan de fokuserer på helse, miljø og sikkerhet, sier Oddhild Borge. Hun er prosessleder for HMS i Forsvarsstaben og er redaktør for det nye magasinet. – Vi vil primært skrive om det positive arbeidet som gjøres, men utelukker ikke gravende journalistikk. Målet er å gjenspeile realitetene i Forsvaret, og da kan det også bli kritiske reportasjer. Informasjonsavisen gis ut av arbeidsgiveravdelingen i Forsvarsstaben og distribueres til alle Forsvarets avdelinger. Opplaget er 20.000. Ambisjonen er to nummer i 2005. Det første kom ut i slutten av mars, det neste kommer i månedsskiftet september-oktober. I første nummer omhandles arbeidet Forsvaret har gjort etter at de fikk flere pålegg om forbedringer fra Arbeidstilsynet i 2003. HMS-utdanning i Forsvaret er et annet tema. Ellers er det flere reportasjer fra felten, blant annet en tur i overvåkingsfly og om norske styrker i Kosovo. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005
Personvern og cookies