Motstander av ungdomslønn

(2003)
NHO har foreslått at de yngste arbeidstakerne får lavere lønn og dårligere stillingsvern enn andre arbeidstakere som et virkemiddel for å få arbeidsgivere til å ansette flere unge. Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ønsker å gå enda lenger, men disse forslagene vekker sterk motstand blant fagfolk innen arbeidsmiljø.
Forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet frykter at slike forslag både kan føre til at arbeidsmiljøet ødelegges og at produktivitet og effektivitet svekkes på lengre sikt. HSH har foreslått at grunnlønnen for arbeidstakere blir langt lavere og at lønningene blir mer resultatbasert og at ulempetilleggene bør fjernes. Gruppebasert resultatlønn skaper et samhold i en gruppe og alle strekker seg etter et felles mål slik at produktiviteten økes. Selv om dette ikke vil skape flere ungdomsarbeidsplasser, vil det gi ungdom en mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet, skriver Byggeindustrien. Grimsmo mener at flere midlertidig ansatte vil forringe arbeidsmiljøet. Dessuten vil forskjellig lønn for grupper av de ansatte skape et dårlig sosialt miljø. Han er meget kritisk til ønsket om stadig mer fleksibilitet i arbeidslivet og tror at mange arbeidsgivere glemmer hvor mye det koster stadig å rekruttere og lære opp ny arbeidskraft i tillegg til at det blir vanskelig å bygge opp gode sosiale miljøer. Det kan også få konsekvenser for arbeidstakernes helse hvis de blir engstelige for å miste jobbene sine. TB
Personvern og cookies