Motiverer fram arbeidsgleden

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Jobben din skal gi deg overskudd og vekst, ikke tappe deg for krefter.  

Gruer du deg til å gå på jobb, har du følelsen av at du befinner deg på feil sted, at det er helt andre oppgaver du har lyst til å ta fatt på, men er usikker på hvordan du går fram, da kan Sollan være stedet for deg. – De styrkene og det potensialet hver enkelt av oss har i seg, vil vi hente fram, sier Karen Lisbet Baldishol Brevig og Grethe Lande Nyborg. Sammen startet de Sollan for vel et år tilbake. Navnet spiller på damenes mellom­navn og på Aukrust-figuren Solan Gundersen. – Solan er forbildet vårt, den evige optimisten og gledessprederen, samtidig som han ikke er helt perfekt, smiler Grethe.

Hjelp til selvhjelp
En knall gul sofa utgjør et muntert blikkfang i Sollans lokaler i Asker sentrum. Det er ikke uten grunn at damene benytter sterke farger når det gjelder innredning og egne klær. – Det gir oss energi, og vi ser at det smitter over på kundene våre. – Mange av dem som kommer hit, er fullstendig tomme. De mangler overskudd, og har en hverdag de ikke trives i, forteller Karen Lisbet. Karen Lisbet og Grethe har jobbet i mange år med mennesker i omstilling, og erfart hvordan mange tappes for krefter, mister arbeidsgleden og til slutt ender opp med sykmelding og i neste omgang attføring. De har et sterkt ønske om å hjelpe folk før de kommer så langt.

Arbeidsgivere, våkn opp
– Vi har forsøkt å oppnå et samarbeid med offentlige etater, men det har vist seg å være vanskelig. – Vi har imidlertid fått et godt samarbeid med enkelte NAV-kontorer og enkelte arbeidsgivere. Sollan håper at flere arbeidsgivere vil se verdien av arbeidet de gjør og ta kontakt. – Arbeidsgivere som er interessert i medarbeiderne sine, og som ønsker å utnytte deres potensiale fullt ut, vil ha mye å hente hos oss, hevder Karen Lisbet. I arbeidet med den enkelte benyttes blant annet ulike kartleggingsprogram. Disse gjør kunden bevisst på egne styrker, interesser og preferanser. – Vi spør om hva som må til for at de skal trives på jobb, hva som motiverer dem og gir arbeidsglede, påpeker Grethe. Klientene spenner fra 15 til 69 år i alder, hittil har det vært et overskudd av ­­kvinner, men det er i ferd med å utjevnes.

Unngå lekkasjer
Prosessen med å skulle se seg selv, finne sine sterke sider, og innse at det er mulig å foreta endringer, kanskje til og med bytte jobb, kan være både tøff og skremmende. – Mange føler seg dumme, de har ­mistet selvtilliten. Tanken på at de skal ut og selge seg selv, er nesten uholdbar for mange, sier Grethe. – Vi tar tak i situasjonene som tapper den enkelte for energi, og finner ut hva som skal til for å unngå disse. Denne energilekkasjen må nemlig tettes, legger Karen Lisbet til. – Vi opplever ofte at arbeidsgivere er villige til å betale for møtene hos oss når de ser at medarbeiderne får riktig hjelp og på den måten endrer atferd, enten de vil ha medarbeiderne tilbake eller de mener konseptet kan fungere som en ­verdig sluttpakke. En undersøkelse Ukebrevet Mandagmorgen refererer til viser at de fleste ledere bruker kun 15 prosent av potensialet som bor i den enkelte medarbeider, 40% av arbeidsgiverne vet ikke hva som motiverer medarbeiderne og 50% vet ikke hva medarbeiderne kan. – Vi forsøker å finne hele potensialet, fastslår Karen Lisbet og Grethe. Gevinsten for den enkelte blir økt moti­vasjon, engasjement, prestasjonsevne og trivsel, mens bedriften nyter godt av fornøyde og friske medarbeidere.

Personvern og cookies