Møter våren med nye krefter

Tekst: Grethe Etting (2007)
Bedriften GE Healthcare AS i Oslo har satt bøy og tøy på agendaen. – Vi har stor tro på at fysisk aktivitet forebygger skader, og på sikt gir et lavere sykefravær, sier ergonom Gro Lundberg Færden.
I den nye arbeidsmiljøloven § 3 – 4 skal arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. – Vi har vært opptatt av fysisk aktivitet i mange år, og forsøker hele tiden å fornye aktivitetstilbudet, forteller Færden.

Stimulerer til aktivitet
26. april gikk startskuddet for en helsefremmende kampanje, Health By Numbers, som vektlegger fysisk aktivitet, røykeslutt og kosthold. – Vi registrerer all fysisk aktivitet som varer mer enn en halv time. De ansatte sørger selv for å registrere tidsbruk og aktivitet på et skjema som henger godt synlig i de ulike avdelingene. Registreringen skal foregå fram til august måned. – Hovedhensikten er å stimulere og inspirere de av de ansatte som ikke er så aktive til vanlig, til for eksempel å gå eller sykle seg en tur. Vi vet at fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir økt overskudd og virker positivt på humøret, poengterer Færden. Det er ingen konkurranse avdelingene imellom, men det vanker en del småpremier underveis, som for eksempel en skritteller, til den som får navnet sitt trukket ut av premiehatten. – Disse fungerer som små gulrøtter, og deles ut i kantina. Da er det kanskje flere som får lyst til å legge seg litt ekstra i selen. Hovedpremiene som består av flere gavekort fra sportsbutikk, trekkes i august.

Energipauser
Ansatte med belastningslidelser, eller som står i fare for å få det, tilbys trening med instruktør, 40 minutter to ganger i uken. De ansatte i pakkeavdelingen var de første som fikk dette tilbudet i og med at de har et belastende arbeid med repetitive bevegelser. Etter hvert har flere avdelinger kommet til. – Vi har erfart at treningen fungerer spesielt godt i forhold til stive nakker og skuldre, påpeker Færden. En gang om dagen, to ganger i uka, er det pausetrim på alle avdelingene. – Vi kaller det energipauser: ti minutter med bevegelse til musikk; også disse med instruktør. I tillegg har vi trappe-prosjektet vårt hvor alle oppfordres til å ta trappa i stedet for heisen. Det henger inspirasjon-til-å-ta-trappa-plakter i oppgangene. I bedriftens trimsal tilbys aerobic og styrketrening fem ganger i uken. Treningen er kostnadsfri og åpen for alle. Bedriften oppfordrer også til trening på treningssentrene SATS og Elexia utenom arbeidstid, til reduserte priser.

Aktivt bedriftsidrettslag
– Vi er en IA-bedrift med en driftig HMS-avdeling. I tillegg har vi et svært foretaksomt bedriftsidrettslag som tilbyr ikke mindre enn 20 ulike aktiviteter. Alt fra fotball, volleyball og innebandy til klatring, orientering og leirdueskyting. Bedriften bidrar med økonomisk støtte, og får mange fornøyde tilbakemeldinger fra de vel 900 ansatte. Det gjelder for øvrig alle tiltakene, kan Færden melde. – Vi kom noe seint i gang i januar i år, og da fikk jeg mange mail med spørsmål om når instruktør og aktiviteter skulle starte opp igjen etter juleferien.

Røykekutt og kosthold
Røykekutt og Grete Roede-kurs står også på agendaen. Røykeavvenningskursene er det bedriftslegen som står for. – Kursene kjøres i arbeidstiden, og er gratis. Ansatte som ønsker å tilegne seg et sunnere kosthold får tilbud om Grete Roede kurs. Kursene tilbys i arbeidstiden, men deltakerne må selv bære kostnadene. Færden tror mange av de ansatte lar seg inspirere til å bli mer aktive – Vi ønsker at aktivitetene skal fungere som en integrert del av det psykososiale arbeidsmiljøet, og det tror jeg vi har lykkes med.

Personvern og cookies