Møter eldrebølgen

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Våre naboland står overfor de samme problemene som Norge. Om få år vil de ha mangel på arbeidskraft, samtidig som arbeidsstokken er blitt svært mye eldre.
Finland har allerede satt i gang en offensiv innenfor metallindustrien for å møte disse problemene. Det er det store finske stålkonsernet Fundia som ved hjelp av eksperter på arbeidsmiljø har utviklet en metode de kaller «Metal Age». Den er et verktøy for å kartlegge muligheter og løsninger for å opprettholde og utvikle god helse og arbeidsinnsats hos de ansatte. Det som skiller det finske prosjektet fra mange tilsvarende er at det tar utgangspunkt i hele arbeidsstokken og ikke bare de eldre. Målet er å forbedre totalproduktiviteten ved hjelp av ansatte som trives og kan yte mest mulig. @5:Finn det positive
Totalproduktivitet innebærer at alle kostnadene i virksomheten tas med, også sykemeldinger og førtidspensjoner. Selv om dette begrepet er benyttet lenge, er det fortsatt mange virksomheter som bare ser på hvor mange tonn de kan produsere pr arbeidstime. Metoden innebærer også at holdningen til den eldre arbeidskraften forandres gjennom å diskutere deres positive sider, legge vekt på dette og ta dem med i etterutdanning, kursvirksomhet og tilsvarende. Ove Näsman, bedriftslege ved Fundia, sier til det svenske bladet Arbetsliv, at de virksomheter som virkelig gjør noe med arbeidsmulighetene til den eldre delen av de ansatte kommer til å ha en trumf på hånden i forhold til andre. I Finland regner man med mangel på arbeidskraft på grunn av aldring og pensjonering av arbeidskraften om ett til to år, i Sverige venter en virkningene først i år 2005.
Personvern og cookies