Møteplass for alle hovedverneombud

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Hovedverneombudene i Norge er i ferd med å samle seg i en landsdekkende felles organisasjon. Initiativtakerne bak et kompetanseforum for hovedverneombud, som de kaller den nye møteplassen, fikk svært positiv respons på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen tidligere i høst.
– Vi fikk henvendelse fra ca 50 av hovedverneombudene som var tilstede på kongressen om at de kunne tenke seg å delta i et slikt kompetanseforum, sier E. Rino Andreassen, hovedverneombud i Norsk Hydro. Tidligere har han sammen med hovedverneombudene Steinar Sørhaug, Nord-Trøndelag elektrisitetsverk og Petter Hange­land, Høgskolen i Agder, tatt initiativ til et møte med Arbeidsmiljøsenteret for å få praktisk hjelp til driften av et felles kompetanseforum. De tre representerer et interimstyre for den planlagte organisasjonen. Steinar Sørhaug har presentert noen av tankene bak et slikt forum i Arbeidsmiljø nr 4 i år.

Et talerør
Det finnes allerede en del hovedverneombudsnettverk i Norge, blant annet på Vestlandet, Trøndelag og i Oslo. Det nye landsdekkende HVO-forumet ønsker å samarbeide med disse regionale nettverkene. – Vi kan tenke oss en organisering slik at en representant fra hver region samles i et råd hvor også Arbeidsmiljøsenteret er representert med en person. Dette rådet vil kunne bli et talerør for alle landets hovedverneombud, sier E. Rino Andreassen. Det er stort behov for en felles møteplass, Andreassen nevner som eksempel diskusjonen og høringsrunden i forbindelse med den nye arbeidsmiljøloven som kom i fjor. Da var ikke vernetjenesten og hovedverneombudene på banen i det hele tatt. Selv om enkelte HVO-nettverk klarte å samle seg til en gjennomgang av loven, blant annet i regi av Arbeidsmiljøsenteret, og noen også avga uttalelser i forbindelse med høringen, regnes ikke hovedverneombudene som noen høringsinstans i slike saker. Dermed har ikke denne gruppen tillitsvalgte som virkelig kjenner arbeidstakernes hverdag mulighet til å påvirke avgjørelser som har stor betydning for arbeidslivet.

Kompetanseforum
En annen viktig oppgave for et landsdekkende forum er å gi hovedverneombudene mulighet til å oppdatere sin kompetanse. For mange er dette en svært ensom jobb. Andreassen nevner seg selv som eksempel. Han jobber i et stort konsern og har 100 prosent stilling som HVO, men i mindre virksomheter er det vanlige at de har 40 – 50 prosent stilling eller kanskje enda mindre. Da er det vanskelig å ta fri for å gå på kurs og langt fra enkelt å få dekket utgifter til kurs og konferanser. – Vi ønsker å gjøre det enklere for HVO i småbedrifter å være med. Det må bli en selvfølge at de skal ha krav på de samme muligheter som oss som jobber i store virksomheter.

Praktisk samarbeid
– Vi har valgt å samarbeide med Arbeidsmiljøsenteret fordi vi oppfatter dem som en nøytral HMS-aktør i tillegg til at de er svært aktive og blant de største på sitt område. Det som var utslagsgivende for oss var sammensetningen av styret i senteret med representanter fra alle parter i arbeidslivet, slik som de store arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene, opplyser Hydro-hovedverneombudet. Andreassen sier at initiativtakerne bak forumet helst ville ha stått helt på egne bein, men de måtte innse at det var behov for noen å støtte seg til for å få hjelp til den praktiske driften av et slikt forum. Dette betyr ikke at de ønsker å utelukke andre HMS-aktører. Han håper også at myndighetene vil kjenne sin besøkelsestid når det gjelder støtte til et HVO-forum. I den forbindelse nevner han regjeringen Bondeviks satsing på en landsdekkende kampanje mot mobbing. Ideen om et kompetanseforum for HVO ble tatt godt i mot av deltakerne på Arbeidsmiljøkongressen. Det kom mange henvendelser til en improvisert liten stand i utstillingshallen og mange signaliserte interesse for å delta videre. I tillegg har interimstyret for forumet kontakt med 40-50 andre HVO-ere som har varslet at de ønsker å delta i et slikt kompetanseforum. Arbeidsmiljøsenteret har også et eget verneombudsforum på nettet som er en nettbasert møteplass for alle landets verneombud. Dette forumet har nå mer enn 2.400 medlemmer. Nettadressen er: www.verneombud.no

Personvern og cookies