Møtefri måned

Tekst: Grethe Ettung (2009)
I Fristad kommundel i Borås i Sverige, har de valgt å holde februar måned fri for møter.
Møter kan være stimulerende, men de kan også oppfattes som lite matnyttige tidstyver. Da medarbeiderne stadig klaget over at arbeidsdagene var fylt opp av møter, og at de ikke fikk ivaretattt arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte, valgte Rita Johansson, kommunalsjef i Fristad kommundel i Borås i Sverige, å gjøre noe med det. – Vi bestemte oss for å gjøre februar måned fri for møter, forteller hun til nettstedet Arbetsmiljöupplysningen. Beslutningen ble tatt i september/oktober, slik at alle fikk tid til å gjøre visse forberedelser. Februar ble valgt blant annet fordi skolenes vinterferie legges til denne måneden. Alle typer møter ble innstilt, noe som tilsvarer 862 møtetimer. Ved å summere den tiden hver enkelt medarbeider vanligvis brukte på møter, fant de ut at det utgjorde en besparelse lik 12 årsverk.

Økt tilgjengelighet

Fristad kommundel har planer om å gjøre det til en tradisjon å ha februar måned fri for møter. – Det var helt fantastisk. Allerede andre dagen senket freden seg over kontorene. Pulsen gikk ned og vi fikk tid til refleksjon. Lederne ble mer tilgjengelige, både overfor personalet og brukerne, kommenterer Johansson. Ordningen har også påvirket møtehyppigheten resten av året. – Vi har utviklet andre former for informasjonsutveksling, og framfor alt har vi blitt mye mer restriktive når det gjelder hvem som skal kalles inn til møtene, sier Rita Johansson.

Personvern og cookies