Mobiltelefon øker kreftrisikoen

Tekst: Morten Dahl (2001)

Risikoen for å få hjernekreft som følge av mobiltelefonbruk har vært gjenstand for heftig debatt opp gjennom hele 90-tallet. Nå slår en ny svensk undersøkelse fast at risikoen for å få kreft i hjernen øker dersom du bruker mobiltelefon lenge.

Flere og flere undersøkelser viser at det kan være en sammenheng mellom hjernekreft og mobiltelefonibruk. Den nye svenske studien blant 1600 hjernekreftpasienter, viser at etter 10 års bruk av NMT-telefoner, så øker risikoen for å få hjernekreft med 3,5 ganger. Bruken av NMT-telefoner slår altså klart ut i risikofrekvens for å få slik kreft, men det er også en viss risikoøkning for personer som bruker GSM-telefoner og trådløse kontortelefoner.

 

Hørselsnerven

Undersøkelsen ble presentert på en konferanse i London sist vår, og ble gjort av kreftspesialister ved Örebro universitet. Risikoøkningen på 3,5 gjelder i all hovedsak kreft i hjernen som ligger nærmest telefonen, det vil si øret. Det kommer kanskje derfor ikke som noen spesiell overraskelse at kreft i hørselsnerven også økte med eksponeringstiden.

– Høsten 2001 vil vi presentere en ny studie om sammenhengen mellom mobiltelefoner og kreft i spyttkjertlene, opplyser professor i onkologi Lennart Hardell ved Örebro-universitetet til bladet Arbetsliv.

 

Mange andre farer

Han sier at andre undersøkelser som nylig er blitt presentert, viser en rekke andre risikofaktorer ved bruk av mobiltelefoner. Det gjelder økt risiko for forstadier til kreft, økt risiko for kromosombrudd og påvirkning av immunforsvaret.

– Det er også mye som tyder på at barn kan være i faresone, fordi nervevene ikke er utviklede og kan komme til å bli eksponert over lang tid, sier Hardell. Han anbefaler at bilførere bør ha mobiltelefonen tilsluttet en ytre antenne for å minske uteffekten.

Personvern og cookies