Mobilen forsurer

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Ringelyder fra mobiltelefonen er noe av det som forsurer tilværelsen mest på arbeidsplassene ved siden av kollegers dårlige humør, skal vi tro en amerikansk undersøkelse. En fjerdedel av de kontoransatte i undersøkelsen ble forstyrret av ringelyder fra kollegers mobiltelefoner i løpet av arbeidsdagen. Men enda verre var kollegenes dårlige humør, det gjorde arbeidsdagen problematisk for en tredjedel av de ansatte. Sure og grinete medarbeidere førte til at de andre måtte ta ekstra hensyn, i tillegg til at dårlig humør lett sprer seg. Ellers var rot og uorden, for eksempel papirer som ligger og flyter ved kopi- og faksmaskiner, en stadig kilde til irritasjon. Det gjaldt en tredjedel av dem som deltok i undersøkelsen. Andre irritasjonsmomenter var forstyrrelser i form av høylydt prating, for lange lunsjer og smisking med sjefen

Personvern og cookies