Mobilen – bedre enn sitt rykte

(2003)

Det ser ut til at mobiltelefonen er bedre enn sitt rykte, mener fysiker Ståle Ramstad. Han har gått gjennom over 100 internasjonale forskningsrapporter om svake elektromagnetiske felt og effekter på mannlig forplantning uten å finne noe som tyder på skadelige virkninger, skriver forskningsmagasinet Gemini som gis ut av NTNU og SINTEF. Installasjoner og apparater som lager svake elektromagnetiske felt har vært i forskernes søkelys i nesten 30 år. Med den nesten eksplosjonsartede økningen i mobilbruk de siste årene, er temaet blitt enda mer aktuelt. Ståle Ramstad konkluderer med at slike svake felt ikke er skadelige. Han har særlig tatt for seg reaksjoner på mannlige kjønnsceller og eventuelle effekter på avkom, slik som medfødte misdannelser. TB

Personvern og cookies