Mobbing på livet løs

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Husker du Faktor-programmet på NRK TV om renovasjonsarbeiderne i Stavanger som gjennom 25 år slet med dårlig arbeidsmiljø? Mobbing og plaging kamuflert som en tøff tone var hverdagen. Seniorkonsulent Anne-Grete Skofterød ved Arbeidsmiljøsenteret var ansvarlig for prosessen som fikk dem ut av uføret.
Nå kan du få høre hva Anne-Grete Skofterød og andre som har jobbet mye med mobbeproblematikk har erfart er suksessfaktorer og fallgruver ved snuoperasjoner på arbeidsplasser der alt tilsynelatende har låst seg. Arbeidsseminaret «På livet løs – fra mobbing til god tone» arrangeres i Bergen 6. november og i Oslo 7. november.

En god tone
Konkurranseutsetting medførte økt arbeidspress og var med på å tilspisse konflikten for renovasjonsarbeiderne i Stavanger. Til slutt ble det for mye og de måtte få hjelp utenfra. I løpet av tre samlinger snudde stemningen. Arbeidspresset er like hardt, men tonen er blitt en annen. Skofterød vil fortelle deltakerne hvordan hun gikk frem og hvordan situasjonen er nå, ett drøyt halvår etter TV-programmet. Arbeidstilsynet har bred erfaring med saker der mobbing er en vesentlig del av bildet. Sektorleder Ola Winsvold fra Arbeidstilsynet i Oslo har jobbet lenge med psykososialt arbeidsmiljø og kan fortelle mye om hva som i første omgang fører til at ting går galt på en arbeidsplass og et mobbeproblem oppstår. Videre vil han snakke om årsakene til at bedriftene selv ikke klarer å stoppe dette og hvordan de best kan håndtere slike saker.

Egne strategier
Men deltakerne på Arbeidsmiljøsenterets antimobbeseminar skal ikke bare sitte stille og høre fagfolk snakke. De skal jobbe selv, deltakerne blir delt inn i arbeidsgrupper for å lage strategier for å finne veier ut av det utføret et dårlig arbeidsmiljø representerer. Det er seniorkonsulentene Nina C. Berg og Anne-Grete Skofterød, begge Arbeidsmiljøsenteret som leder disse gruppene. Seminaret avsluttes med presentasjon av gruppearbeidene og diskusjon. Vel møtt til et spennende, lærerikt og aktivt seminar! Påmelding: kurs@arbeidsmiljo.no eller tlf. 81559750, faks 55309031 Pris: Kr 1500,- Bergen: 6. november 2003, Radisson SAS Hotel Norge, Ole Bullsplass 2. Oslo: 7. november 2003, Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17.

Personvern og cookies