Mobbeofre får bistand over telefon

(2010)

60 virksomheter i Danmark har vært med på en arbeidsmiljøundersøkelse foretatt av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I alt 3.363 medarbeidere har svart på en rekke spørsmål om mobbing, negativ adferd, helse og følelser.
– Det er oppsiktvekkende at nesten 80 prosent av medarbeiderne har opplevd negative handlinger. Den hyppigste og verste personrettede handling var at få sine meninger og synspunkter ignorert», sier Annie Høgh, prosjektleder og tidligere seniorforsker på NFA, nå lektor ved Københavns Universitet.
Beskæftiglesesminister Inger Støjberg vil at det danske Arbejdstilsynet skal opprette en hotline for mobbeofre. Voksne som utsettes for mobbing, skal i fremtiden kunne ringe et bestemt nummer og få råd og bistand fra eksperter i psykisk arbeidsmiljø. Pårørende og vitner til mobbingen kan også benytte seg av ekspertisen. Ifølge Arbejdstilsynet vil telefonen være operativ innen sommerferien i år. Bemanning og åpningstider for mobbe-hotlinen er ennå ikke avklart.

Personvern og cookies