Mistrivsel kan gi hjertesykdommer

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Det kan være farlig å ikke trives på jobben. En svensk undersøkelse viser at personer som har høye krav i jobben, men lav innflytelse øker risikoen for hjerte- og karsykdommer med hele 40 prosent.

Det svenske prosjektet ”Et friskt arbetsliv” viser også at dårlig psykososialt arbeidsmiljø fører til økt risiko for fysiske belastningsskader og dermed langvarige helseproblemer.

Best har de det som både har høye krav i jobben og stor grad av egenkontroll over arbeidet.

Personvern og cookies