Misdannelser skyldes ikke industri

Tekst: Turid Børtnes  (2003)

Det er ikke funnet noen holdepunkter for at det er en sammenheng mellom spesielle medfødte misdannelser og forurensninger i industristrøk. Dermed er det klart at den økte forekomsten av misdannelser hos nyfødte i Mo i Rana og Grenlands-distriktet ikke skyldes tungindustrien i området.

– Vi har derimot funnet at bruk av P-piller i svangerskapet og røyking kan ha en liten effekt på slike misdannelser, sier overlege Halfrid Waage ved yrkesmedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark som har ledet undersøkelsen i samarbeid med Folkehelsa. I tillegg er det påvist at barn unnfanget om våren har en litt høyere risiko for medfødte misdannelser i armer og bein. Slike sesongvariasjoner er også påvist tidligere uten at forskerne vet hva bakgrunnen er. Men selv om industrien er «frifunnet» i dette tilfellet, advarer Waage mot å la det bli en sannhet for evig tid. Dette er tross alt en svært liten undersøkelse. Forskerne ønsket å se nærmere på forholdene da det ble klart at det var født flere barn med reduksjonsdeformiteter de siste ti årene i Grenland og Mo i Rana enn gjennomsnittet, ikke minst ut i fra at industriforurensningen har gått gradvis ned i denne perioden. De antydningene til årsak som er funnet, kan nesten vurderes som tilfeldigheter, mener Waage. Røyking, for eksempel henger ofte sammen med en lang rekke andre faktorer som ikke er undersøkt. Forskerne ønsker derfor å gå videre med studien ved å innlemme den i den store mor-barn-undersøkelsen som Folkehelsa er i gang med. Ved å følge svært mange mødre og barn fra fødselen får de undersøkt hva som skjer fremover i tid, i denne undersøkelsen har de gått bakover til barn født i perioden 1981 til 1998.

Personvern og cookies