Misdannelser i industriområder

(2000)

Tall fra medisinsk fødselsregister ved Haukeland Sykehus i Bergen viser at det er født dobbelt så mange barn med misdannelser de siste ti årene i Grenlands-distriktet som i resten av landet. Antallet slike fødsler var også tre ganger høyere i perioden fra 1988 til 1998 som tiåret før, skriver Dagsavisen.

I resten av landet har antallet barn født med misdannelser ligget omtrent stabilt i samme periode. Eksperter frykter nå at misdannelsene kan ha sammenheng med utslipp fra tungindustrien i området. Dette understøttes av at også Mo i Rana, som har mye tungindustri, har overhyppighet av barn født med deformiteter.

Personvern og cookies