Misbruker arbeidsmiljø­undersøkelser

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

Organisasjonen Lederne mener at arbeidsmiljøundersøkelser misbrukesi mange tilfeller der det er en konflikt på arbeidsplassen.

Lederne viser til en ny forskningsrapport fra kunnskapssenteret De Facto som dokumenterer en rekke tilfeller av kritikkverdig og uetisk bruk av arbeidsmiljøundersøkelser. Dette er blitt en bransje i sterk vekst uten regler eller kontroll.

Forsvarsløse

Rapporten peker på bruk av anonyme informanter, manglende innsyn og manglende medvirkning. Et sentralt punkt i rapporten er bruken av psykiatere. De som blir gjenstand for slike undersøkelser, er forsvarsløse overfor en stempling som helsefarlige for omgivelsene eller lignende karakteristikker.
– At en arbeidstaker kan bli utsatt for arbeidsmiljøunder­søkelser der man karakteriseres på en måte som ligger tett opp til en psykiatrisk diagnose uten at man har rett til innsyn eller noen klagemulighet, går på rettssikkerheten løs, mener Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

– Grip inn

Han synes det er svært betenkelig at hvem som helst kan påberope seg ekspertstatus og konkludere med hva som helst i forbindelse med en arbeidsmiljøundersøkelse, uten at det stilles krav til kompetanse på det aktuelle området.
– Myndighetene må ta tak i den useriøse bruken av arbeidsmiljø­undersøkelser, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. (Foto: Bjørn Moi) Organisasjonen oppfordrer arbeidsministeren til å gripe fatt i dette før enda flere arbeidstakere blir stemplet som «psykososiale forgiftninger» på arbeidsplassen sin, slik enkelte av organisasjonens medlemmer har opplevd.

Personvern og cookies