Minst fornøyd med NSB og NAV

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Det går frem av Innbyggerundersøkelsen, utført av Synovate. 

86 prosent av innbyggerne i Norge mener landet er nær ved å være et perfekt land å leve og bo i. Vi er også fornøyd med offentlige tjenester.

Vinmonopolet skårer høyt
Mest fornøyde er vi for eksempel med folkebiblioteket, Vinmonopolet og høyskoletilbudet. Minst fornøyd er vi med blant annet plan- og bygningskontoret, NSB og NAV. Det viser Innbyggerundersøkelsen, utført av Synovate. Den måler innbyggernes tilfredshet med kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.  – Dette viser at offentlige tjenesteytere jevnt over gjør en god jobb med å sikre kvalitet og brukerretting av sine tjenester. Samtidig har flere sektorer og virksomheter et forbedringspotensial, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Sløser med ressursene
89 prosent av de spurte er fornøyd med kommunen de bor i. Samtidig mener mange at det er vanskelig å komme fram til rett person i forvaltningen, og mer enn halvparten av oss mener at det offentlige sløser med ressursene.
– Det er alvorlig at innbyggerne oppfatter offentlig ressursbruk på denne måten. Noe av det viktigste de kommende årene er å jobbe for at staten får mest mulig igjen for pengene vi setter inn, sier Aasrud.

Personvern og cookies