Mineralullkrigen fortsetter

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Uenigheten om hvilke isolasjonsmaterialer som gir minst problemer for arbeidsmiljøet fortsetter i Danmark. Mineralullindustrien er blitt så godt som frikjent for kreftfare i to omfattende forskningsrapporter, men det får ikke isolatørenes organisasjon til å rokke ved sitt standpunkt; mineralullen skal vekk. De vil at det skal brukes alternative isoleringsmaterialer på byggeplassene, til tross for at en ny undersøkelse viser at slike materialer er mer problematiske for arbeidsmiljøet enn først antatt. Alternativ isolering, enten den er fremstilt av papir, treull, høy eller vulkanske bergarter avgir langt mer støvpartikler til luften ved isolasjonsarbeid enn mineralull. I tillegg til at disse materialene ofte avgir mer støv enn det danske arbeidstilsynets grenseverdier, inneholder støvet ganske store mengder giftige tilsettingsstoffer for å hindre bakteriell nedbryting og virke brannhemmende, skriver det danske bladet Arbejdsmiljø.   

Personvern og cookies