Mineralull ikke uskyldig likevel

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

En del forskerne er ikke villige til å «frifinne» mineralullen for mistanken om kreftfare uten videre.

Etter en større WHO-undersøkelse, der det ble rapportert at mistanken om at det var en sammenheng mellom mineralullfibre og lungekreft var svekket, har enkelte danske forskere sett nærmere på undersøkelsen som var bakgrunn for rapporten. En av forskerne mener at noen av resultatene som ble lagt frem savner biologisk troverdighet, noe som reiser mistanke om at det foreligger en systemfeil i selve undersøkelsen. Det som er verd å merke seg er at forskerne bak undersøkelsen aldri har sagt at mineralull kan frifinnes i kreftsammenheng, men at mistanken mot den er svekket. Og selv om mineralull er rykket ned i WHOs liste over kreftklassifiserte stoffer, vil verken produsenten eller arbeidsmiljømyndighetene endre på sine anbefalinger om beskyttelse og hvordan arbeidet med stoffet bør foregå. Blant annet skal støv unngås. Siden fibrene kan irritere huden, bør arbeiderne beskytte seg. Mineralull står også fortsatt på den danske kreftlista. Arbeidet med å finne alternativer til mineralull fortsetter, blant annet ventes det en dansk undersøkelse av papirull, treull og høy som isolasjonsmateriale.

Personvern og cookies