Mindre sykefravær – mer uføretrygd i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Sverige har hatt en gledelig nedgang i antall sykmeldte de siste månedene, men til gjengjeld har antallet uførepensjonister økt. Dette viser tall fra det svenske Riksførsäkringsverket.

Det har en tid vært en tendens til at sykefraværet i Sverige har gått nedover, nå viser tall for mars og april at denne tendensen holder seg. Litt av årsaken tilskrives at reglene for sykepenger ble forandret 1. juli i 2003, da ble det innført en tredje sykelønnsuke som arbeidsgiverne må betale. Fra før har svenskene hatt en karensdag ved sykmelding.

På stedet hvil
Også det Riksførsäkringsverket kaller uhelsetallet, det vil si de samlede utgiftene for sykepenger, attføring, rehabilitering og tilsvarende er omtrent uendret, det har i hvert fall sluttet å øke. Til gjengjeld øker antallet nye uførepensjonister kraftig. I løpet av 2003 handlet det om litt under 60.000 personer. Dette tallet ser nå ut til å stige voldsomt, fra april 2003 til april i år har 71.000 personer fått uføretrygd. En liten trøst i denne uviklingen er at en stor del av de nye uføretrygdede tilhører eldre aldersgrupper. Flere personer enn før går også på rehabiliteringstiltak. De samlede kostnadene for sykepenger, attføring og tilsvarende var like store i mars 2004 som i samme måned foregående år. Det samme var også tilfelle for januar og februar.

Personvern og cookies