Mindre spredning av isocyanater

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Nye målinger i karosseriverksteder viser lavere innhold av isocyanater i lufta enn fryktet. Det ble blant annet målt om isocyanater hadde spredd seg fra varme arbeider til andre arbeidsplasser i samme lokale. Det skjedde bare på fire av 20 undersøkte verksteder. Undersøkelsen ble foretatt på bestilling av det svenske Arbetsmiljöverket. Der legger en først og fremst vekt på forebygging av spredning ved punktavsug over stedet der isocyanater frigjøres på grunn av arbeider som sliping og sveising. Videre bør isocyanatholdig lakk fjernes i fem cm bredde rundt sveiseskjøtene, skriver bladet Arbetsliv. Den personen som utfører arbeidet skal være utstyrt med friskluftmaske til beskyttelse.

Personvern og cookies