Mindre risiko ved skipsopphugging

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, har vedtatt nye og miljøvennlige regler for opphugging av skip.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad sier vedtaket er et gjennombrudd for å hindre de store miljøproblemene ved skipsopphugging. Konvensjonen stiller strenge krav til miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. Det var Norge som fikk saken på dagsorden internasjonalt, og det er også Norge som har utarbeidet det meste av konvensjonen. Den stiller blant annet krav til skipet gjennom hele livssyklusen. Med skipet skal det følge en fullstendig innholdsliste over miljøfarlige stoffer. Opp­hugg­ingsstedet må være autorisert for å kunne gjøre dette arbeidet på en miljøforsvarlig måte. Og det må være garantier for at opphuggerne kan håndtere alle stoffene som skipet inneholder. Rundt 95 prosent av skipsopphuggingen skjer i Bangla­desh, India, Kina og Pakistan. Spesielt Bangladesh har vanskeligheter med å oppfylle de nye kravene, men opphuggingslandene skal være svært motiverte for å klare dette.

Personvern og cookies