Mindre allergi hos barn av bønder

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Det kan se ut som om bondeyrket beskytter mot allergi. Flere utenlandske undersøkelser viser at barn i bondefamilier har redusert forekomst av allergi sammenlignet med barn i andre familier.

En allergi-undersøkelse hos barn i bondefamilier i Sveits, tyder på en eller flere faktorer i bøndenes miljø som reduserer utviklingen av visse typer allergi, blant annet høyfeber. Dette bekreftes av tre nye undersøkelser som er foretatt. Underlig nok har ikke forskere funnet den samme forskjellen i Norge.

 

Mikrober

En hypotese er at høy eksponering for mange allergen, det vil si allergifremkallende stoff, i et gårdsmiljø fører til utvikling av toleranse. En annen hypotese er at det er mindre allergi på grunn av større eksponering for mikrober i landbruksmiljøet. Her kan kontakt med dyr og jord spille inn, likeså at barn på en gård får i seg flere mikrober gjennom maten, for eksempel upasteurisert melk. Forskerne ser heller ikke bort i fra at selve ernæringen kan spille en rolle.

Astma og allergiske sykdommer er blitt vanligere i industrialiserte land de siste tiårene. Undersøkelser viser blant annet at det var to til tre ganger så mye allergi og allergisk sykdom i land som Vest-Tyskland og Sverige som i gamle kommunistland som Øst-Tyskland, Polen og Estland før jernteppet falt, skriver Tidsskrift for den Norske Lægeforening.

 

Moderne livsstil

Særlig forskjellene i Øst- og Vest-Tyskland som opprinnelig hadde like forhold, men ble delt på 50-tallet, viser at allergiøkningen kan ha sammenheng med moderne livsstil.

En undersøkelse av sammenhengen mellom forekomst av allergi og når barn begynner i barnehage kan tyde på at tidlig start i barnehage beskytter mot allergi. Årsaken kan være at infeksjon eller annen kontakt med mikrober i tidlig alder (før ett år) stimulerer immunsystemet som i sin tur gir beskyttelse mot allergi.

Det viser seg også at barn i familier med antroposofisk livsstil har mindre allergi enn andre. Disse familiene har et levesett som minner om det som var vanlig på 50-tallet, blant annet vaksinerer de fleste ikke barna sine mot de mest vanlige barnesykdommene.

Personvern og cookies