Millionbøter til Statoil og Jernbaneverket

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Statoil ASA er ilagt en bot på 5 millioner kroner etter en døds­ulykke i 2005, og Jern­bane­verket har fått en bot på 2 millioner etter at en ansatt omkom samme år ved en tog­påkjørsel.
Boten som Statoil har fått er den nest høyeste som er ilagt for brudd på arbeidsmiljøloven i Norge, melder Arbeidstilsynets nettsider. Den høyeste ble ilagt Store Norske Spitsbergen Grubekompani i forbindelse med en dødsulykke i Svea-gruven sommeren 2005.

Dårlig informasjon
Ulykken som Statoil er bøtelagt for, skjedde på Kristin-plattformen ved at en 45 år gammel mann kom i klem i en hydraulisk dør nede i et av plattformens skaft. Han jobbet for en av underleverandørene til Aker Kværner Stord. Det er det manglende samarbeidet mellom Statoil og Aker Stord, særlig når det gjelder sikkerhet, som politiet ser som spesielt alvorlig. I følge politiet unnlot Statoil å informere Aker Stord om risikoen knyttet til de hydrauliske dørene, og selskapet informerte heller ikke om at de hadde fått melding om at ansatte ikke tok tilstrekkelig sikkerhetshensyn ved passering av dørene. Dessuten ble dørene ikke tilstrekkelig merket. Statoil har vedtatt boten. Det er vi glade for. Det innebærer at Statoil tar ansvar i denne alvorlige saken, sier politiadvokat Sverre Hetland ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Jernbaneverket vedtok
Boten Jernbaneverket har fått, er ilagt på bakgrunn av at de ikke hadde kartlagt risikoforhold godt nok og heller ikke hadde gode nok rutiner for å forebygge denne type ulykker. En 62 år gammel ansatt omkom da han ble påkjørt av toget i forbindelse med nattarbeid på skinnegangen. Mannen var alene da ulykken skjedde. Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen er fornøyd med at politiet tar brudd på arbeidsmiljøloven alvorlig og at Jernbanevernet nå har utarbeidet tilfredsstillende rutiner på området. Også denne boten er vedtatt.

Personvern og cookies