Millionbot etter dødsulykke

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Riggselskapet Dolphin AS har fått et forelegg på 1,2 millioner kroner i forbindelse med en dødsulykke i fjor. Statoil, som hadde et generelt ansvar for kontraktører på samme oljefelt, er ilagt en bot på 1 million kroner i den samme saken.
Det var en 44 år gammel ansatt i riggselskapet som omkom ved en ulykke på Sigyn-feltet i Nordsjøen 17. april i fjor. Riggselskapet har fått hovedansvaret for ulykken fordi det ikke har sørget for en tilstrekkelig oppfølging av sikkerhetsbestemmelsene til tross for gjentatte meldinger om brudd på regler og prosedyrer, opplyser førstestatsadvokat Harald L. Grønlien til NTB. Det er blant annet kommet frem at den omkomne arbeidet 34 timer i strekk forut for ulykken, men dette er det ikke funnet bevis for i granskningsarbeidet i forbindelse med ulykken. Statoil, som er dømt for medansvar, har foreløpig ikke avgjort om forelegget skal vedtas. Det var til sammen fire dødsulykker i oljesektoren i 2002.   
Personvern og cookies