Millionbot etter dødsulykke

(2005)

Selskapet Smedvig Offshore har fått en million kroner i bot etter en dødsulykke i desember 2002 på oljeriggen «West Venture». Ulykken skyldtes slurv med sikkerheten, mener politiet.
Ulykken skjedde i forbindelse med et monteringsarbeid i toppen av boretårnet på riggen. Et hjul på ett til to tonn kom ut av kontroll og falt ned på stillaset der 32-åringen som forulykket sto. Han falt 22 meter ned på dekket og omkom av skadene. Påtalemyndigheten mener at sikkerhetsbestemmelser og rutiner for denne typen arbeid ikke ble fulgt. Årsaken skal være tidspress. For å ha riggen liggende kortest mulig tid ved kai, ble det benyttet en enklere metode for montering enn det som er vanlig prosedyre i slike tilfeller. Det ble heller ikke benyttet sikkerhetssele på stillaset, noe som kunne ha forhindret fallet. Boten er blant de største som er ilagt etter en arbeidsulykke her i landet. Selskapet har foreløpig ikke avgjort om det godtar millionboten. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005
Personvern og cookies