Millionbeløp skal gi økt trivsel

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Kulturdepartementet utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv (IA). Økt trivsel og fellesskap på arbeidsplassen skal bidra til å senke sykefraværet.

Tilbudet gjelder for alle arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale, og de kan søke om fra 40 000 til 200 000 kroner til kunst- og kulturtiltak.
– Vi vet at et godt miljø på arbeidsplassen er avgjørende for å få ned sykefraværet, og jeg er ikke i tvil om at felles kulturopplevelser kan bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Spent på søknadene
Kulturminister Anniken Huitfeldt mener det er viktig at de nå har fått på plass et prosjekt for kultur som ledd i arbeidet med IA.
– Jeg er spent på søknadene som kommer inn, og håper mange arbeidsplasser benytter seg av denne muligheten, sier Huitfeldt.
Tilskuddet, som altså vil variere avhengig av søknad, skal dekke utgifter til minimum to kulturtiltak innenfor en 6-måneders periode. Det forutsettes også at arbeidsplassene bidrar med penger eller egeninnsats, noe som må komme frem i søknaden.

To frister
Første frist for å søke om tilskudd er allerede 1.juli, men det vil også være en ny runde med frist 15.september. I søknaden må det gis en kortfattet omtale av formål og tiltak, organisering og finansiering. Det skal også rapporteres på erfaringer med formålet, og gjennomføringen av selve tiltaket samt at det skal leveres et eget regnskap for det statlige tilskuddet der også egeninnsatsen fremkommer.

Personvern og cookies