Miljøverneombud og grønn bedriftssatsing

Tekst: Paul Norberg (2009)

Den nye regjeringen må satse på en utvikling av miljøbevisste verneombud og på egne ”miljøverneombud”. Dette må være en del av en visjonær satsing på grønne virksomheter.

Valgseieren har gitt den rødgrønne regjeringen en unik mulighet til å gjennomføre visjonære, politiske mål. På den plattformen de tre regjeringspartiene skal meisle ut, bør satsing på grønne virksomheter bli prioritert.

Dette er en sak med flere sider:

·        Det må jobbes aktivt med å utvikle miljøteknologi som kan gjøre Norge til et foregangsland når det gjelder fornybar energi. Dette vil gi klimagevinster, samtidig som det gir rom for å skape nye arbeidsplasser. En tung satsing på moderne miljøteknologi kan også utvikles til en eksportsuksess for Norge.

·        Regjeringen bør legge politiske rammer for å utvikle ”miljøverneombud” i norske bedrifter. I likhet med den storstilte satsingen på verneombud, som har til oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, bør det utvikles ombud internt i virksomhetene som har til oppgave å jobbe for det ytre miljøet.

I mindre virksomheter kan verneombud også få rollen som ”miljøverneombud”. Den lovpålagte opplæringen av verneombud bør i tilfelle også omfatte miljøvern og miljøanalyser. I tillegg kan dette følges opp av videregående kurs.

I større bedrifter kan det opprettes egne ”miljøverneombud”, som blir en form for interne miljøkonsulenter. Opplæring av egne medarbeidere på denne måten kan føre til effektive tiltak for å gjøre eksisterende virksomheter mer klimabevisste.
I USA lover president Obama sterk satsing på ny grønn industri. Det er visjonært, og blir nødvendigvis også møtt av sterke motkrefter i en nasjon som inntil nylig har vært en vestlig miljøversting. I Norge er klimabevisstheten sterk. Motkreftene er svakere, og regjeringen har en alle tiders mulighet til å bruke sitt nye mandat for en grønn satsing; også inne på arbeidsplassene.

Personvern og cookies