Miljødagene i Bodø

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– Programmet for Miljødagene i Nord-Norge legger vekt på både praktisk nytteverdi som skal gi deltakerne noe positivt de kan bruke i jobben og mer tankevekkende stoff som rekker ut over hverdagen, sier konsulent Geir Stave i Arbeidsmiljøsenteret.
Stave sitter i programkomiteen for konferansen sammen med kollegene Espen Gresvig Schei og Ketil Lagesen. Miljødagene, som arrangeres av Arbeidsmiljøsenteret, holdes i år i Bodø 23. og 24. mai.

På Hamsuns tid
Denne konferansen er kjent for å legge stor vekt på det sosiale i tillegg til et godt faglig utbytte, og det skal bli grundig ivaretatt denne gangen også, kan Geir Stave love. Første dag arrangeres det en utflukt til Kjerringøy, kjent som Knut Hamsuns Sirilund i bøkene om Benoni og Rosa. Stedet er ført tilbake Hamsuns tid og er som tatt ut av hans romaner. Ellers kan arrangørene by på to fullpakkede dager med et program som spenner fra rystelsene i Kværnerkonsernet til det inkluderende arbeidsliv og baksnakkelser på jobben. Eldar Myhre, godt kjent som hovedtillitsvalgt i Kværner, skal snakke om da konsernet og de ansatte befant seg på kanten av stupet og hvordan tillitsmannsapparatet håndterte den situasjonen. Han blir avløst av Per Arne Vatle, administrerende direktør i Widerøes Flyveselskap, som er det eneste av flyselskapene i Norge som tjener penger for tiden. Han mener at selskapet har dratt fordel av en aktiv vernetjeneste og god håndtering av HMS og vil dele sine erfaringer med tilhørerne. Hovedverneombud Roy Rise utfyller bildet med å si noe om hvordan vernetjenesten jobber i selskapet.

Rus og stiv nakke
Det kan ligge mye psykologi i en stiv nakke, det vet seniorkonsulent Gunnar Stavli en del om. Han har blant annet erfaringer fra smelteverket i Mosjøen med hva slags tiltak som bør settes inn for å oppdage slitasje i arbeidslivet i tide. Seniorkonsulent Anne-Grete Skofterød fra Arbeidsmiljøsenteret har mye praktisk erfaring med konfliktløsninger og det psykososiale arbeidsmiljøet i mange forskjellige bedrifter. Dette er erfaringer hun vil dele med deltakerne under tittelen «På baksiden av baksnakket». Gamle og nye rusmidler er et kjent problem i norsk arbeidsliv. I tillegg til at det er et sikkerhetsproblem, går det også ut over arbeidsmiljøet og det medfører økt sykefravær. Geir Stave tar opp temaet.

Helsefarlige ledere
Videre inneholder programmet foredrag om praktiske erfaringer fra bedriften Gilde Agro i Lillesand som har klart å redusere sykefraværet fra 15 til 5 prosent, og helsefarlige ledere. Det siste snakker psykolog Anders Skogstad ved Universitetet i Bergen om. Han ser på forskjellige ledertyper, som han deler inn i fire hovedkategorier. Men Skogstad tror ikke at de fire ledertypene er født slik, de er mer eller mindre tvunget inn i situasjonen på grunn av omstendighetene. De kan forandre seg, hvis omstendighetene tillater det. Konferansen starter om morgenen torsdag 23. mai og avsluttes ved 15-tiden neste dag. Påmeldinger til konferansen: Eva Vandeskog – tlf. 55309030 E-post: eva.vandeskog@arbeidsmiljosenteret.no

Personvern og cookies